Utazás - Málta - Történelem
Ajánló
Linkek
Úticél
Leírás

M

álta szigetei már a prehisztorikus időkben benépesült, az első régészeti leletek i.e. 5-6. évezredbe nyúlnak vissza. A neolitikum idején virágzott a megalit építkezés, a fenmaradt építmények elsősorban kultikus, temetkezési célokat szolgáltak, templomként funkcionáltak. A legkorábbi ilyen épület Gozo szigetén, Ggantija-ban található. Ez még csak többtonnás kövekből összeállított alkotás, a későbbi sziklatemplomokat már faragványokkal is díszítették. Az ezt létrehozó kultúra i.e. 2. évezredben eltűnt, új népeknek adva át a helyet.
Földrajzi helyzeténél fogva hamar magára vonta a hajózó népek figyelmét, eleinte főníciai, majd görög befolyás érvényesült, mígnem az i.e. 5. században Karthago vonta uralma alá. A II. pun háborút (i.e. 218-202) követően hosszú időre római birtokba került. 395-ben a kelet-római birodalomhoz, bizánchoz csatolták, de a 870-es arab inváziót követően elnéptelenedett, egészen az 1040-es évekig, mikor arab telepesek érkeztek. A sziget további történelme összefonódott Szicília birtokáért vívott harcokkal. Normann, német, anjou, aragón terület volt, mígnem 1412-ben a kasztíliai király birtokába nem került.
A sziget következő korszakát az 1530-as döntés nyitotta meg, mikor V. Károly német-római császár, az 1522-ben Rhodoszról a törökök által száműzött Szent János Lovagrendnek adta át a sziget birtokát. A lovagrend gyorsan berendezkedett új szerzeményében, folytatta tevékenységét, erődítményeket épített, felfutatta a kereskedelmet.
Szulejmán szultán a török birodalom befolyását a Földközi-tenger nyugati medencéjére is ki akarta terjeszteni, ezért 1565-ben egy inváziós flottát indított a szigetek elfoglalására. A 4 hónapos sikertelen ostrom tapasztalatai alapján a lovagrend elkezdte a sziget további megerődítését, 1566-ben elhatározták La Valetta kiépítését, a jelentősebb épületek ezt követően épültek fel a városban. A kikötője a rend flottabázisává vált, innen vezették kalózportyáikat az észak-afrikai kikötők, flották ellen. A virágzó tevékenység a 18. században hanyatlásnak indult, átadva helyét a kereskedelemnek.

A

lovagrend hatalmának a sziget felett 1798-ban Napóleon vetett véget, francia fenhatóság alá vonva a szigetet. Fontossága miatt azonban a brit haditengerészet 1800-ban elfoglalta, majd az 1814-es párizsi békében koronagyarmatává tette. További erődítéseket építettek, hogy biztosítsák az útvonalat a Szuezi-csatorna felé. 1930-ig flottatámaszpontként szolgált, azonban ezt a funkcióját a légierő fejlődésével elveszítette, 4 repülőteret építettek, melyek a II. világháború észak-afrikai hadszínterének német utánpótlását gyengítette. 1964-ben az ország függetlenné vált, de a brit Nemzetközösség tagja maradt, majd 1974. december 13-án köztársasággá vált. 2004. május 1. óta pedig az Európai Unió teljes jogú tagja.

Málta története évszámokkal:

i.e.5000 - Első emberi települések, Ghar Dalam periódus
i.e.3600-2500 - A megalitikus templomok építésének időszaka
i.e.2000-1400 - Bronzkori kultúra elterjedése a szigeten
i.e.800-480 - Főníciai hódítás
i.e.700-600 - Görög befolyás időszaka
i.e.480-218 - Karthagói uralom
i.e.218 - Római uralom kezdete

60 - Szt. Pál apostol hajótörése a szigetnél
117-138 - A sziet Hadrianus császár birtoka
395 - Bizánci uralom kezdete
454 - a szigetet kifosztják a vandálok
464 - a szigetet elfoglalják a gótok
533 - Helyreáll a bizánci uralom
870 - tunéziai arabok elfoglalják a szigeteket

1048 - a bizánciak kísérletet tesznek a sziget visszafoglalására
1091 - Roger normann herceg elfoglalja a szigetet
1127 - II. Roger megszilárdítja a keresztény hatalmat a szigeten
1122 - Sikertelen arab invázió
1144 - Újabb bizánci kísérlet a sziget uralmáért
1154 - Máltai püspökség megalapítása
1154-1205 - Genovai kereskedelmi befolyás megerősödése
1194-1266 - Sváb dinasztia uralma
1224 - Utolsó kísérlet a sziget elfoglalására az araboktól
1282 - "Szicíliai vecsernye" hatása átterjed a szigetre
1283 - Aragónia birtokába kerülnek a szigetek
1350 - A máltai nemesség jogainak megerősítése, a sziget aragón koronabirtokká válik
1393-1397 - Türannoszok időszaka, Málta feudális birtokosok kezébe kerül
1397-1420 - Ismét aragón koronabirtok
1420 - A szigetet Don Antonia Cardona kapja meg birtokként
1425 - Felkelés tör ki Don Consalvo de Monroy ellen
1429 - Tunéziai szaracénok kísérletet tesznek a sziget elfoglalására
1428-1530 - aragón-kasztíliai koronabirtok a sziget
1530 - A szigeteket a Johannita Lovagrend kapja birtokként
1551 - Dagut, a híres török kalóz kifosztja Gozo szigetét
1561 - Megalakul a helyi invíziciós testület
1565 - Málta 4 hónapos török ostroma, a máltaiak és a lovagrend sikeresen visszaveri
1566 - Valetta városának alapítása
1573 - St. John's katedrális építésének megkezdése
1592 - Jezsuita-rend alapítása, akik a máltai egyetemet létrehozzák
1615 - Wignacourt vízvezeték felépítése Valettában
1676 - A lovagrend megalapítja az anatómiai és orvosi iskolát
1732 - Manoel színház indulása
1768 - Jezsuiták kiutasítása, vagyonukat a lovagrend elkobozza
1769 - A jezsuita iskola egyetemmé alakul
1784 - Kibocsátják De Rohan nagymester törvényeit
1792 - A francia forradalmi kormány elkobozza a lovagrend francia birtokait, vagyonát

1798 - Napóleon elfoglalja a szigetet, az inkvízició megszűnik, a rendet száműzik
1799 - Általános felkelés a franciák ellen
1800 - A brit csapatok előtt a francia helyörség leteszi a fegyvert
1814 - A párizsi szerződésben Málta brit birtokba kerül
1815 - A bécsi szerződésben megerősítik a birtokviszonyt
1833 - Mosta dóm építésének megkezdése
1835 - Az első kormányzótanács összeül
1846 - A karneváli lázadás
1849 - A kormányzótanács tagjait választással jelölik ki
1881 - Angol-egyiptomi bank alapítása Máltán
1883 - Máltai vasút üzembe heyezése
1885 - Első helyi postabélyeg kibocsátása
1886 - David Bruce katonaorvos felfedezi a máltai lázat
1888 - A Királyi Operaház építésének megkezdése
1904 - Villamosközlekedés kezdete
1905 - Dr. Themistocles Zammit felderíti a máltai láz okait
1912 - Dun Karm megírja első versét Máltán
1914-1918- Málta nem hadviselő fél a háborúban, a " Mediterrán Ápolónővér"-nek nevezik
1919 - Első máltai kereskedelmi szövetség megalapítása
1921 - A helyi parlament megkezdi ülését
1923 - Az "Innu Malti", máltai nemzeti himnusz első nyilvános koncertje
1931 - Bezár a máltai vasút
1935 - Rádióállomás indítása az olasz fasiszta propagandát ellensúlyozandó
1940 - Első olasz légitámadás a sziget ellen
1941 - A német Luftwaffe is megkezdi a légitámadásokat
1942 - Éhínség a szigeten a blokád miatt
1943 - A sziget a szövetségesek szicíliai partraszállásának támaszpontja
1945 - Churchill és Roosevelt találkozója a szigeten, yaltai konferencia előtt
1955 - Dom Mintoff kormányzó megkezdi a tárgyalásokat a sziget jövőjéről a britekkel
1956 - Dom Mintoff lemond és általános sztrájkot hirdet
1958 - közvetlen gyarmati adminisztráció bevezetése
1964 - független alkotmány kihirdetése, Málta a brit nemzetközösség tagjává válik
1968 - Központi Bank alapítása
1970 - Csatlakozás az Európai Gazdasági Közösséghez
1971 - A Munkáspárt győzelmével Dom Mintoff tölti be a miniszterelnöki pozíciót, Málta csatlakozik a NATO-hoz
1972 - Bevezetik a decimális pénzrendszert
1973 - Megalakul az Air Malta
1974 - Málta köztársasággá alakul
1979 - az utolsó brit katonai egység is távozik a szigetről
1989 - a máltai szerződéssel az USA és a Szovjetunió lezárja a hidegháborút
1991 - New Delimara erőmű és a Nemzetközi Repülőtér felavatása
1992 - tőzsde megnyitása, a Tengerészeti Múzeum Vittoriosaban megnyitja kapuit
1997 - megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások az EU-val
2004 - Málta az Európai Unió teljes jogú tagja
Utazás - Málta - Történelem